Dự án

Chung cư 199 Hồ Tùng Mậu

Chung cư Thái Nguyên Tower

Chung cư N01T8 Ngoại Giao Đoàn

Biệt thự Thành Phố Giao Lưu

Dự án Việt Đức Complex

Dự án Embassy Garden

Dự án Ngoại Giao Đoàn

Biệt thự Ngoại Giao Đoàn